O nás

Profil společnosti

Společnost MEDISPINE s.r.o. je ambiciózní, dynamická společnost vyhledávající příležitosti na trhu se specializovaným zdravotnickým materiálem a poskytující služby zejména v oblasti implantační ortopedie, traumatologie, páteřní chirurgie a v neposlední řadě laparoskopické chirurgie a gynekologie. Naším základním posláním je přinášet technologicky optimalizované postupy léčby takových diagnosticky definovaných změn zdravotního stavu, které jsou řešitelné zaoperováním špičkového implantačního materiálu od různých zahraničních výrobců, či s výrazným přispěním použití jednorázového materiálu, jež svou kvalitou dosahuje úrovně produktů používaných většinou na soukromých klinikách vyspělých zemí Evropy, Japonska a USA.

Působnost společnosti se neomezuje jen na ČR, ale aktivně se snaží o spolupráci v zahraničí zejména na Slovensku, kde je aktivní sesterská společnost MEDISPINE SK s.r.o.

Společnost MEDISPINE s.r.o. je dceřiným subjektem MEDIFINE a.s., která je významným partnerem dalšího společníka MEDISPINE, jímž je MUDr. Pavel Fiala. Doktor Fiala působil od roku 2000 v nadnárodních společnostech, profesně je všeobecný chirurg s evropskou licencí, s hlubokými zkušenostmi a znalostmi v oblasti mezinárodního obchodu se specializovaným zdravotnickým materiálem. Nutno však podotknout, že bez účasti partnerů ze společnosti MEDIFINE a.s. by MEDISPINE neměl možnost rozvíjet se na trhu takovou měrou, která by plně korelovala s potřebami náročného zákazníka z řad specialistů vyjmenovaných oborů.


Organizační struktura

Společnost Medispine je společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C, vložka 73597. IČ 24812161

Sídlem společnosti je Šumavská 416/15, Brno – Ponava, PSČ 602 00

Jménem společnosti jednají 2 jednatelé.

Organizační uspořádání společnosti je rozděleno do 2 sekcí, administrativní a obchodně-logistická. Každá vedena jedním z jednatelů.


Vedení společnosti

Jednatelé společnosti a jejich správní funkce:

  • MUDr. Pavel Fiala výkonný ředitel s odpovědností za zahraniční i vnitrostátní obchod, marketing, logistické činnosti, rozvoj projektů se zahraničními subjekty
  • Ing. Martin Quant výkonný ředitel s odpovědností za administrativní část chodu firmy
  • Ing. Martin Chládek výkonný ředitel s odpovědností za Key Account Management na úrovni vedení velkých nemocnic a dohled nad správou majetku firmy
  • Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, výkonný ředitel s odpovědností za kontroling, správu pohledávek a vztahy s finančními institucemi

Dokumenty a certifikáty